DomainKey testi

DKIM testi | SPF testi

DomainKey imza sınama

Her şeyden önce bir sınama e-posta adresini almak için lütfen aşağıdaki düğmesini tıklatın. İkincisi, bu e-posta adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Son olarak, kısa sürede DomainKey raporu oluşturulacak.

Lütfen aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönder:
...
Sonraki adım
SPF: ...

    
DKIM: ...

    
DMARC: ...

    
DomainKey: ...

    
PTR: ...

    
RBL: ...

    
If you have any problem with this report, please contact support@emailarchitect.net.

Gmail DomainKeys sınamak için kullanın

Bir Gmail hesabınız varsa, Gmail e-posta adresinize sınama e-posta göndermeniz de mümkündür. Senin email içinde Gmail web posta açın, "show details" seçeneğini tıklatın. Yoksa "signed-by: your domain", DomainKeys imza Tamam.

Gmail DKIM

Yahoo DomainKeys sınamak için kullanın

Yahoo hesabı varsa, DomainKeys imza sınamak için Yahoo e-posta adresinize e-posta göndermeniz de mümkündür. Açık e-posta Yahoo web Mail, ardından "Full Header". Yoksa "domainkeys=pass" senin e-posta üstbilgisinde DomainKeys imza Tamam.

Yahoo DKIM

Related Links

DomainKeys DomainKeys Exchange Server Plugin

Giden e-postaları Exchange sunucusu DomainKeys imza ekleyin.

SMTP Component EASendMail smtp bileşeni

C#, Visual Basic, C++, Delphi, ASP, ASP.NET göndermek email DomainKeys imzalı.

Email Server EmailArchitect e-posta sunucusu

Windows e-posta sunucusu, smtp, POP3, IMAP4, liste, ssl, http, Webmail, RBL, Anti-Spam, Anti-virüs, GreyList, DomainKeys, DKIM ve arşiv destekleyen tam özellikli.

Bu sayfa makine çeviri yazılımı tarafından çevrilmiştir. Ancak, sayfa tarafından makine çevirisi her zaman mükemmel değildir. Olası dilbilgisi, kelime veya sözdizimi sorunu var. Makine çevirisi doğruluğunu veya mistranslation içerik veya yanlış kullanımından olası sorunları doğrudan ya da dolaylı herhangi bir sorumluluğu doğan müşterilerine garanti değil.

Please click here to view English Version.