DKIM testi

DomainKeys testi | SPF testi

Bu AdminSystem yazılım Limited tarafından sağlanan DKIM sınama aracıdır.

DKIM imza sınama

Her şeyden önce bir sınama e-posta adresini almak için lütfen aşağıdaki düğmesini tıklatın. İkincisi, bu e-posta adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Son olarak, DKIM raporunda, kısa zamanda gönderenin e-posta adresinize gönderilecektir.

Gmail DKIM sınamak için kullanın

Bir Gmail hesabınız varsa, Gmail e-posta adresinize sınama e-posta göndermeniz de mümkündür. Senin email içinde Gmail web posta açın, "show details" seçeneğini tıklatın. Yoksa "signed-by: your domain", DKIM imza Tamam.

Gmail DKIM


Yahoo DKIM sınamak için kullanın

Yahoo hesabı varsa, DKIM imza sınamak için Yahoo e-posta adresinize e-posta göndermeniz de mümkündür. Açık e-posta Yahoo web Mail, ardından "Full Header". Yoksa "dkim=pass" senin e-posta üstbilgisinde DKIM imza Tamam.

Yahoo DKIM

DKIM ürünleri

Bu sayfa makine çeviri yazılımı tarafından çevrilmiştir. Ancak, sayfa tarafından makine çevirisi her zaman mükemmel değildir. Olası dilbilgisi, kelime veya sözdizimi sorunu var. Makine çevirisi doğruluğunu veya mistranslation içerik veya yanlış kullanımından olası sorunları doğrudan ya da dolaylı herhangi bir sorumluluğu doğan müşterilerine garanti değil.

Please click here to view English Version.

English | Danish - Dansk | German - Deutsch | Spanish - Español | French - français | Italian - Italiano | Dutch - Nederlands | Norwegian - Norsk | Portuguese - Português (Brasil) | Finnish - suomi | Swedish - Svenska | Turkish - Türk | Korean - 한국어 | Japanese - 日本語 | Chinese (Tranditional) - 繁體中文 | Chinese (Simplified) - 简体中文 |

2011 © Copyright AdminSystem Software Limited. All rights reserved. | AppMailDev.COM